graindelavoix

Fascinatie voor de expressie van de stemmen
Het collectief Graindelavoix, in 1999 opgericht door Björn Schmelzer, is gefascineerd door stemmen die ophouden te communiceren, stemmen die geen boodschap meer overbrengen, maar louter de expressie zijn van hun ondergrond: gruis, intensiteiten, instincten…
Een optreden van Graindelavoix in februari 2009. (Uitvoering van een nummer van POISSANCE D’AMOURS – Mystics, monks and minstrels in 13th-century Brabant.) Commentaar: “Look on her interpretation – she is singing with white voice.” White voice, een witte stem, een zangstijl met name uit de Poolse volksmuziek, de stijl van Poolse schaapsherders, een luide en krachtige stijl vergelijkbaar met het zingen met ‘open keel’ in Bulgaarse muziek. Deze manier van gebruik van de stem werd gebruikt om over grote afstand gehoord te worden. Graindelavoix gebruikt deze zangstijl ook in meerstemmige uitvoeringen. Ook Italiaanse polyfone zangstijlen zoals van de Tenores di Biti van Sardinië hoor je in hun zingen terug.

Uitvoering van Biau Gillebert, dites, sil vos agree van Henri III de Brabant
Op een melodie van Gillebert de Berneville. Optreden in het tv-programma Vrije Geluiden in september 2009.

Graindelavoix met meerstemmig Kyrie rondello
Uitvoering in mei 2009. (Wellicht uit het Palermo 1140-programma.)

Ter vergelijking: Kyrie van de cd Johannes Ockeghem – Missa Caput

Opname voor de cd ‘La Magdalena’ in december 2008 in Antwerpen

Uitvoering uit het Palermo 1140 programma
Op oude muziekfestival in Jaroslaw in Polen. Byzantijnse zang, samen en zijn gezelschap Byzantion.n . In dit programma wil Graindelavoix de akoestiek van de lege, museale, maar potentieel vibrerende ruimte van de Cappella Palatina in Palermo nieuw leven in blazen in een lege, museale, maar potentieel vibrerende ruimte. De Cappella Palatina rond 1140 door de Noorman Roger II. Sicilië was in de middeleeuwen een ontmoetingsplaats van culturen. Tot in de 9de eeuw Grieks-Byzantijns, daarna Arabisch en in de 11de eeuw onder het bewind van verfranste Noormannen, met Palermo als het centrum van hun Mediterrane rijk. Sacred chant traditions at the Cappella Palatina – Palermo 1140, een concert in Jaroslaw, Polen, in het oude muziek festival ‘Song of our roots’, augustus 2010.

Optreden met het Marokkaanse ensemble Rafik el Maai
Chant andalous / andalousische zang in Brussel. In het kader van een programma met de Cantigas de Santa Maria en Marokkaans Andalousische soefizang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *