een zondagje op het land

    Een zondagje op het land

 
Gezellig die vogeltjes bij het ontbijt
Op zondagochtend mot je hier niet wezen
Niks open.Zoo de zon is hier flink fel nog
dat komp omdattie zo laag staat
Kaaldijk varkes – ken je wel ruiken
Vlak vlak. As je verder loopt
kom je nerges meer weg, niks geen
vervoer meer. Kijk de auto staat al klaar
Had eerst gelezen kanaaldijk maar
dat stond er niet (weet je ut zeker
ik zag eerst ook kanaaldijk)
Nou kaaldijk klopt ook wel beter
He die twee mountenbaikers
zijn zeker vergeten af te slaan net – O kijk
na 22 kilometer is toch nog een bushalte
gaat naar Arnhem. Zullen toch maar
doorlopen zoals we van plan waren. Foekendijk
Zijn dat nou kraaien of roeken. He dat rijmt
Ik zou het niet weten. Dat is de veengoot
Staat op de kaart. Nou die goot mag er zijn
“Vrijwel al de beken hier zijn genormaliseerd
Om ze te verbeteren tot goede ontwateringsbeken
Beddingen zijn vaak sterk uitgediept
Nu zijn er weer veel plannen in de maak
om beken waar mogelijk weer te dereguleren.”
Ow god ook dat nog motoren. Ja zondag
Motorcrossers van links van achter en voren.
Believe zijn naam niet ijdel te gebruiken – Gelieve
Bepaal zelf je gewicht.  Vraag mij hoe
(bel nummer) Pas op schrik pas op auto ach
zoon relmerel. Huize zo of zo. Landgoed.
Sorbo is uw hulp in huis. Trein
Nou die wind is niet warm, echt niet
Stoptrein stoptrein intercity intercity
overstappe overstappe overstappe
drie blauwe meneren en een dame
kaartjesknippers fijn dat we gekontrolleerd
worren. Nou gewoon niets aan de hand

 

    ‘n zondagje op ut land

 
Gezellug die vogeltjus bij ut ontbijt.
IJtjus urbij & zo.
Op zondagochend moeje hier niet wezen.
Nix open. Alleen kerk.

Zoo de zon is hier flink fel nog
da komp omdattie zo laag staat
Kijk de auto staat al klaar. Kaaldijk
varkes – ken je wel ruiken. Vlak vlak.
As je verder loopt kom je nerges meer
weg, niks nerges geen vervoer meer.

Had eerst gelezen kanaaldijk maar
dat stond er niet. Weet je ut zeker?
Ik zag ook kanaaldijk op ut eerste bordje.
Nou dat kaaldijk klopt ook wel beter.
He die twee mountenbaikers
zijn zeker vergeten af te slaan net.
– O kijk na 22 kilometer is toch nog
een bushalte. Naar Arnhum. Zullen maar
doorlopen zoals van plan waren.

Foekendijk. Zijn dat nou kraaien of roeken.
He dat rijmt. Zou ut niet weten.
Ow god ook dat nog motoren. Ja zondag
Motohcrossers van links van achteren van voren.
Believuh zijn naam niet ijdel gebruiken.

“Vrijwel al du beken hier genormaliseerd
Om ze te verbeteru tot goede ontwateringsbeken
Zijn de beddingu vaak sterk uitgediept
Nu zijn er weer veel plannu in de maak
om beken waar mogelijk weer te deereeguleru.”
Brede sloot, veengoot.
Zie kaart. Stroom onbevroren.

Bepaal zelf je gewicht. Vraag mij hoe.
(Bel nummer!) Pas op schrik pas op auto
ach zoon relmerel. Huize zo of zo. Landgoed.
Even zittuh in de zon. En wint.
Sorbo is uw hulp in huis. Trein
Nou die wind is helemaal niet warm, ech niet

Stoptrein stoptrein intercity intercity
overstappe overstappe overstappe
drie blauwe meneren en een dame
kaartjesknippers fijn dattu ons kaartju
wilt zien. Gekontrolleerd!
Nou alles gewoon toch allemaal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *