inburgeren

      Inburgeren

Wie van buiten de Europese Gemeenschap komt en in Nederland wil wonen, moet ‘inburgeren’ om in Nederland te kunnen blijven. Inburgering is verplicht.
Ook als je uit Turkije komt hoef je niet in te burgeren, door afspraken die er zijn tussen Turkije en Nederland.
Vanaf 1 januari 2015 zijn er nieuwe regels voor de inburgering.
•  Iedereen die wil inburgeren door het inburgeringsexamen te doen, moet het nieuwe inburgeringsexamen doen.
•  En iedereen die een Nederlands paspoort wil krijgen moet het nieuwe examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) doen. Ook mensen die willen inburgeren door het Staatsexamen NT2 te doen, moeten het nieuwe ONA doen.
Mensen die al voor 1 januari 2015 met de inburgering zijn begonnen kunnen vrijstelling van deze ONA krijgen. Maar het is nog niet helemaal duidelijk hoe het precies is.


     Inburgeren kan op drie manieren.

 1. Met het inburgeringsexamen
Voor het inburgeringsexamen moet je taal leren. En je moet laten zien dat je kennis hebt van de Nederlandse samenleving. Er zijn speciale cursussen voor het inburgeringsexamen.
Volgens de wet moet je zelf voor een cursus zorgen. Je kunt wel geld lenen om de inburgeringscursus te betalen.
(Het oude inburgeringsexamen met een portfolio en / of assessments en met het Electronisch Praktijk Examen (EPE) bestaat niet meer.)

Vijf onderdelen
Het nieuwe inburgeringsexamen heeft vijf onderdelen. De vijf examenonderdelen zijn:

 1. Leesvaardigheid. Met de computer. Je leest teksten op de computer. Bij elke tekst zijn een paar vragen. De teksten en de vragen gaan over werk, over opleiding of over het leven in Nederland. Het examen duurt 50 minuten.
 2. Luistervaardigheid. Met de computer. Je kijkt naar stukjes video en je luistert naar luisterteksten. Bij elk stukje video of luistertekst zijn een paar vragen. De teksten en de vragen gaan over werk, over opleiding of over het leven in Nederland. Het examen duurt 35 minuten.
 3. Schrijfvaardigheid. Het schrijfexamen doe je op papier. Het examen geeft verschillende soorten opdrachten. Je schrijft een briefje en je vult een formulier in. Je moet ook zinnen afmaken. De opdrachten gaan over werk, over opleiding of over het leven in Nederland. Je schrijft bijvoorbeeld een e-mail aan een vriend die jarig is of je vult een formulier in van een uitzendbureau. Je krijgt 2 of 3 briefjes en formulieren, en je moet  4 tot 6 zinnen afmaken.
 4. Nieuw: Spreekvaardigheid. Dit examen doe je met de computer. Er zijn 2 soorten spreekopdrachten:
  1. Je moet antwoord geven op 12 vragen. De vragen worden opgenomen en beoordeeld.
  2. In het tweede deel zie je filmpjes met 2 personen. Je ziet op de computer 3 verschillende reacties. Kies de beste reactie.
  (Het examen komt in plaats van de Toets Gesproken Nederlands (TGN) door de telefoon.)
 5. Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM), het oude Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) en Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA).
  •  Bij Kennis van de Nederlandse Maatschappij moet je vragen beantwoorden over hoe dingen gaan in Nederland, over de Nederlandse samenleving, de cultuur en de geschiedenis. Je doet het examen met de computer. Het examen duurt 45 minuten.
  •  Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA). Je moet 8 schriftelijke bewijzen verzamelen over uw arbeidsparticipatie. Bijvoorbeeld: sollicitatiebrieven, een CV, verslagen van functioneringsgesprekken. Je gebruikt kaarten voor het verzamelen van bewijzen. (Een voorbeeld van een resultaatkaart die je gebruikt bij bij de Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt vind je hier.)
  Het examen bestaat uit twee delen:  1. een beoordeling van het portfolio, 2. een eindgesprek (van 20-30 minuten).

Verplicht
Het onderdeel ONA is verplicht als u na 01-01-2015 naturalisatie wilt aanvragen. (Ook als iemand al eerder geslaagd is voor het inburgeringsexamen of het staatsexamen NT2. Na 1-1-2015 naturaliseren =  een extra een miniportfolio maken.)

Als je meer wilt weten over het inburgeringsexamen kun je kijken op de website van de DUO.

Waarvoor inburgeren?
Met het inburgeringsexamen kun je in Nederland blijven wonen en een Nederlands paspoort aanvragen. Je kunt er niet mee naar een opleiding. Het bereidt ook niet voor op werk.

Het niveau van het inburgeringsexamen
Het Inburgeringsexamen is op niveau A2. ‘(Oudkomers’ die al langer in Nederland zijn konden ook op niveau A1 inburgeringsexamen doen. Als ze zijn begonnen voor  1 januari 2013. Maar zij kunnen dan geen Nederlands paspoort krijgen.)

Vrijstelling van het inburgeringsexamen
Wanneer je een opleiding doet aan een Nederlandse school kun je een hele of gedeeltelijke vrijstelling krijgen voor het inburgeringsexamen.
Opleidingen die je een vrijstelling geven zijn: vmbo, havo, vwo, mbo, hbo en wo (wetenschappelijk onderwijs). Ook een Staatsexamen NT2 geeft vrijstelling.
Als je een diploma hebt voor één van deze opleidingen krijg je een volledige vrijstelling voor het inburgeringsexamen.
Een vrijstelling moet je aanvragen met een formulier. Meer over de vrijstelling van het inburgeringsexamen vind je op deze website.

Meer over inburgeren met het inburgeringsexamen:
Meer informatie over het inburgeringsexamen vind je op op de 
website van de DUO.
Hier vind je meer over het oefenen voor  het de verschillende delen van het inburgeringsexamen.
Hier vind je een oefentoets voor het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij.
Meer voorbeelden van de onderdelen van het inburgeringsexamen en extra oefeningen vind je op de pagina over oefenen voor het inburgeringsexamen.

2. Met het Staatsexamen NT2
Je kunt ook inburgeren met het Staatsexamen NT2.
Dit is een erkend examen dat aansluit op het middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs in Nederland.
Je kunt een Staatsexamen NT2 doen op twee niveaus:
• Staatsexamen NT2 I is op niveau B1, het sluit aan op het middelbaar beroepsonderwijs.
• Staatsexamen NT2 II is op niveau B2, het sluit aan op het hoger onderwijs.
Met een Staatsexamen hoef je geen inburgeringsexamen meer te doen. Het staatsexamen is wel moeilijker dan het inburgeringsexamen.

Wil je weten of het Staatsexamen Nederlands als tweede taal geschikt is voor u? Op deze website kun je een test maken.

Let op:
Het onderdeel ONA is verplicht, als u vanaf 01-01-2015 naturalisatie wilt aanvragen. (Ook als iemand al eerder geslaagd is voor het inburgeringsexamen of het staatsexamen NT2. Na 1-1-2015 naturaliseren =  een extra een miniportfolio maken.)

3. Met een  diploma van een Nederlandse opleiding
Je kunt ook een opleiding volgen in het Nederlandse onderwijs. Als je een Nederlandse opleiding doet in het Nederlandse onderwijs, zoals vmbo, havo, vwo, mbo, hbo en wo (wetenschappelijk onderwijs) kun je een vrijstelling krijgen van het inburgeringsexamen. Met een diploma van deze opleidingen krijg je een volledige vrijstelling voor het inburgeringsexamen.
Bij veel scholen krijg je extra taallessen als je de Nederlandse taal moet leren. Je krijgt dan een diploma van een Nederlandse school.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.