oefenen en hulpbladen

       Oefenen en hulpbladen

 

       Op deze bladzijde vind je bladen waar je zelf mee kunt oefenen.
Het zijn bladen met oefeningen die je kunt doen.
Bijvoorbeeld hoe je de regelmatige of onregelmatige voltooide tijd gebruikt.

       En je vind hier Hulpbladen bij het leren.
Hulpbladen kun je bijvoorbeeld gebruiken bij het woorden leren.
Of ze geven een overzicht van frequente (dat is: veelgebruikte) woorden van het Nederlands,
of van de onregelmatige werkwoorden, de werkwoorden die zijn krijgen in de voltooide tijd
of veel gebruikte het-woorden.

       Je kunt de oefenbladen en hulpbladen hier downloaden.

 

       Om te oefenen

1.  De letters en de klanken

De namen van de letters – het alfabet
• Het alfabet en de namen van de letters
• YouTube-filmpje met het alfabet – in Engels
• YouTube-filmpje met alfabet-lied (alfabet-song)
• Nog een alfabet-lied

klik hier om te downloaden
ga naar het filmpje op YouTube
ga naar het filmpje op YouTube
ga naar het filmpje op YouTube
• De klanken van het Nederlands (eenvoudig)
• De klanken van het Nederlands (met voorbeelden)
• Overzicht van letters  en klanken van het Nederlands
(meer uitgebreid – met voorbeelden)
klik hier om te downloaden
klik hier om te downloaden
klik hier om te downloaden
•  Oefeningen over de klanken van het Nederlands
(over lange en korte klanken en de stomme e)
•  Een YouTube-filmpje over de uitspraak van de Nederlandse klinkers (vocalen) – in het Engels
• Meer YouTube-filmpjes over se uitspraak van het Nederlands (de klanken G, W, R, A) via dutchforn00bs.
klik hier om te downloaden


ga naar het filmpje op YouTube

ga naar de filmpjes op YouTube

Meer over klanken, spelling en uitspraak

•  Een powerpoint presentatie over letters en klanken
•  Over de uitspraak van de Nederlandse klanken
•  Over medeklinkers en extra aandachtspunten
klik hier om te downloaden
klik hier om te downloaden
klik hier om te downloaden

2.  Woorden leren

De meest gebruikte woorden in het Nederlands

• Basiswoordenlijst –  2000 meest gebruikte woorden
• Vervolg op de basiswoordenlijst –  van 2000 tot 5000
klik hier om te downloaden
klik hier om te downloaden
• Woordenleerblad
Maak je eigen woordenlijst of woordenlijsten.
Zoek voorbeeldzinnen bij de woorden (kijk in je boek!).
Tip: Maak woordenlijsten voor alle letters van het  alfabet.
Kijk ook altijd: welke naamwoorden hebben het.
klik hier om te downloaden

3.  Naamwoorden – het-woorden leren

Over naamwoorden – de-woorden en het-woorden

•  Naamwoorden – de-woorden en het-woorden
•  Wat is anders bij het-woorden
•  Het adjectief met -e en zonder -e
•  Het het-woord – overzicht
klik hier om te downloaden
klik hier om te downloaden
klik hier om te downloaden
klik hier om te downloaden

Over het-woorden leren
Het-woorden leren hoort bij woorden leren.
Kijk bij het leren van (nieuwe) woorden welke naamwoorden het hebben.

• Het-woorden leren – met drie stappen
• Het-woordenlijst maken
Maak je eigen lijst(en) met het-woorden.
Schrijf ook voorbeelden bij de woorden.
Je kunt ook het-woordenlijsten maken over verschillende onderwerpen.
klik hier om te downloaden
klik hier om te downloaden

Het-woorden zoeken en oefenen met het-woorden

• Welke naamwoorden ken je? Zoek de het-woorden?
• Het-woorden zoeken – hoe kun je dat doen?
Zoek het-woorden bij verschillende onderwerpen
klik hier om te downloaden
klik hier om te downloaden

Woorden die je kunt herkennen als het-woord of de-woord

• Woorden die altijd het-woord zijn – overzicht
• Woorden die altijd de-woord zijn – overzicht
klik hier om te downloaden
klik hier om te downloaden
• Heeft het woord de of het – oefenblad
Oefening over woorden die altijd het of altijd de hebben
klik hier om te downloaden

Oefeningen met het-woorden

•  Naamwoordenlijst A2: zoek de het-woorden
•  Naamwoordenlijst A2: welke hebben het? + oefeningen
•  Voorbeeldoefening met het, dit en dat
•  Oefenen met welk en ons bij naamwoorden
•  Oefenen met naamwoorden en adjectieven (na een)
klik hier om te downloaden
klik hier om te downloaden
Klik hier om te downloaden
klik hier om te downloaden

klik hier om te downloaden

Meest gebruikte het-woorden

• Meest gebruikte het-woorden (frequentie 0 tot 2000)
• Veel gebruikte het-woorden (frequentie tot 5000)
• Meest gebruikte het-woorden – lijst bij Handboek NT2
klik hier om te downloaden
klik hier om te downloaden
klik hier om te downloaden
• Thematische lijst met het-woorden
De lijst begint met onderwerpen die dicht bij de persoon en dicht bij huis zijn en gaat daarna steeds verder van huis af. Van meer concreet naar abstract. Van dagelijkse dingen naar maatschappelijke en algemener onderwerpen. – voorlopige lijst (nog in uitwerking)
klik hier om te downloaden

4.  Telwoorden – tellen – de getallen

• Telwoorden, getallen (overzicht)
• Getallen en telwoorden tot 10 en verder
• Getallen oefenen, tellen – 4 cijferdictees
• Oefenen: twee moeilijker getallendictees
• Een YouTube-filmpje met de getallen van 1 – 20 (in het Engels)
klik hier om te downloaden
klik hier om te downloaden
klik hier om te downloaden
klik hier om te downloaden
ga naar het YouTube-filmpje

       Meer oefenen:

voorzetsels
• Oefenen voorzetsels van plaats                                                                 klik hier om te downloaden
• Oefenen voorzetsels van plaats en werkwoorden                                  klik hier om te downloaden
• Oefenen voorzetsels van tijd                                                                      klik hier om te downloaden

werkwoorden in verleden tijd (voltooide tijd en imperfectum)
• Oefenen regelmatige verleden tijd (voltooide tijd)                                klik hier om te downloaden
• Oefenen onregelmatige verleden tijd (voltooide tijd)                           klik hier om te downloaden
• Herkennen onregelmatig imperfectum in een tekst                             klik hier om te downloaden
• Herkennen onregelmatig imperfectum in een tekst (vervolg)            klik hier om te downloaden

werken met het woordenboek
• Werken met het woordenboek (voor de cursist)                                    klik hier om te downloaden
• Oefenen met het woordenboek (voor de docent)                                   klik hier om te downloaden

      Hulpbladen:

• Woorden leren – oefenblad                                                                        klik hier om te downloaden
• Correctietekens 1: zonder voorbeelden                                                    klik hier om te downloaden
• Correctietekens 2: met voorbeelden                                                         klik hier om te downloaden
• Over naamwoorden en het-woorden – wat is anders                           klik hier om te downloaden
• Hoe is iets – adjectieven: met –e of zonder –e                                      klik hier om te downloaden
• Een overzicht van voorzetsels                                                                    klik hier om te downloaden
• Voegwoorden (met voorbeelden)                                                              klik hier om te downloaden

woorden
• Onregelmatige werkwoorden systematisch (naar klank)                    klik hier om te downloaden
• Werkwoorden met ‘zijn’ in de voltooide tijd.                                          klik hier om te downloaden
• De meest gebruikte het-woorden (frequentie 0 tot 2000)                  klik hier om te downloaden
• De meest gebruikte het-woorden – nog een keer anders                     klik hier om te downloaden
• Veel gebruikte het-woorden (frequentie 2000 tot 5000)                     klik hier om te downloaden
• Basiswoordenlijst – de 2000 meest gebruikte woorden                       klik hier om te downloaden
• Vervolg op de basiswoordenlijst –  van 2000 tot 5000                         klik hier om te downloaden
• Meest gebruikte werkwoorden met een voorzetsel (0 – 2000)           klik hier om te downloaden
• Veel gebruikte werkwoorden met een voorzetsel (2000 – 5000)       klik hier om te downloaden

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *