proeven – liedjes

   proeven

 

1.

Het merkwaardige geval doet zich
voor dat de geluiden buiten
de stilte binnen niet aantasten

tot ze een bepaalde graad
bereiken en net zozeer
binnen lijken te zijn als buiten

maar dat ze zelfs dan de
auto’s bijvoorbeeld het geluid van de
kachel niet aantasten dat op zich

meer tot de stilte lijkt te
horen dan tot de geluiden
maar dat toch sterker

lijkt dan de geluiden van buiten

 

 

Lege flessen verzamelen zich
op kennelijk geschikte plaatsen
zoals bij tafelpoten en deurposten
maar waarom daar? het lijkt
in hun gedrag ongeordend

mogelijk een vraagstuk voor
onderzoekers in een of ander
gebeid van onderzoek
betreffende het gedrag van lege
flessen en de logica daarachter:

een ongeordende samenscholing?
bestaat er een god o.i.d?
protest? wie bestuurt hun bewegingen
bestaan verplaatsingen? werk voor
onderzoekers van het een of ander

betreffende deze waarnemingen

 

 

Over de inhoud van lege glazen
potjes vooral
is niets zinnigs te zeggen
zo goed als alles
dat men kan beweren

van alles zou erin kunnen
en dat blijkt ook nu
iemand heeft geprobeerd dat te
bewijzen gaat u dezer dagen
maar eens kijken in den bosch
en zolang er geen tegenbewijzen
worden geleverd blijft dit
een goed uitgangspunt

hoewel er natuurlijk begrenzingen
aan zijn die u wellicht ook
kunt bedenken – maar het
probleem blijft dat het bewijs van
deze onmogelijkheden in de praktijk
moeilijk blijkt te leveren

 

 

Vanaf de dijk heb je goed zicht
op wat dan ook altijd al
maar vanuit hedenavond heb je
vrijwel geen uitzicht
op wat dan ook

zelfs de tijd is bij nader inzien
dubieus omdat de vorige dag
al een gepasseerd ogenblik is
en elk uitzicht nog ontbreekt
op hedenavond zodat

van elk uitzicht geen sprake is
op wat dan ook of wat niet
– toch wat doet het er toe
omdat op wat dan ook
het uitzicht uitstekend blijft op de dijk

 

 

Wat te doen te denken
te overwegen? iets wat we
ons vaker zouden moeten
realiseren. Ik noem maar

als onze reactie is dat iets
flauw is (of iets van een
gelijksoortige strekking) zouden we
kunnen denken waarom is het

flauw (even afgezien van de
mogelijke twijfel aan de juisteheid
van het woord) waartoe dient
dit heeft het een nut

dat het flauw is ik
zou een dergelijke reactie
onder uw aandacht
willen brengen.

 

 

Het is mogelijk dit hier
– hoe moet ik het noemen?
om dit op te vullen met
veel zin. Nu we het
daar toch over hebben
denk eens aan die potjes
van zonet we zouden
ook de potjes met veel
zin kunnen vullen (wat
zouden we niet met
veel zin kunnen vullen?)
dat is absoluut mogelijk
ik zou niet weten waarom niet
maar dan vraag ik u
verandert het ergens iets aan
zoveel zinrijkheid
die je ergens instopt.

 

 

En nu deze flessen leeg zijn
en wat zat erin?
Geproefd.

en de momenten –
nu de momenten leeg zijn
van gisteren
van onze zin
van gisteren
en de momenten geproefd –

bijna nog te
zwaarwichtig
leeg –

nu deze flessen leeg zijn
en de momenten
Geproefd.

 

2.

Leegte is een mathematies gevoelswoord
een gevoelig woord voor de
meetkunde van een ruimte dit gevoel
waarin de tijd meer aanwezig is
beseft de afwezige waarnemer

hij moet wel afwezig zijn bij dit
zo totale gevoel van een aanwezigheid
in deze kwadratisch nee kubisch
gevulde ruimte die alleen kan bestaan
smorgens als hij wakker wordt
en tot in deze eeuwigheid

zoveel kubieke ruimte
in werkelijk alles weet hij
een betere weergave van deze leegte
tot het onmeetbare getal achter de komma

hij moet wel aanwezig zijn bij dit
woord dat de ruimte zo volledig vult

 

 

Ook waarom op het ministerie
van verkeer en waterstaat altijd

…………………………….?

(later)

hoe dit verder is gegaan
toen het tot stilstand kwam

scherven glas bloed lucht

zwaailicht terug naar het

leven

“deze papieren moeten
opgeborgen in archiefkasten”
alstublieft dank u

 

3. ???

 

4.

 

   liedjes

 

De aalscholver

Kijk de aalscholver daar nou
op een paal staan midden in de plas
kijk die grote zwarte vogel
met zijn vleugels uitgespreid om te drogen
als iemand die zijn jas open houdt
hij heeft te weinig vet op zijn veren daarom
snap je zo is het ook met sommigen van ons
denk ik te weinig smeer op onze veren
zodat teveel aan ons vast blijft zitten

Nou en de rest moet je maar bedenken
ik weet niet of je ze kent
ken je ze de aalscholvers
die grote zwarte vogels
ze staan soms op een paal midden in
een plas met hun vleugels uitgespreid
om te drogen dat zijn ze
en ik moet een beetje rillen
omdat ik ze luguber vind
om te griezelen zo zwart

 

Het steelpannetje

Het steelpannetje ik denk dat ik
iets wil zeggen over het steelpannetje
niets bijzonders over het steelpannetje
daar kun je toch niets bijzonders over zeggen
zou je zeggen over het steelpannetje
maar een saai ding een steelpannetje
maar een steelpannetje dat kapot is
kan misschien je leven veranderen
als de steel afbreekt terwijl het vol
met kokend water is we vergeten
het gas uit te zetten veel ligt
verborgen in kleine saaie dingen en daarom
houden we ze graag te vriend denk ik
door ze elkaar cadeau te geven want een
kapot steelpannetje kan ons leven veranderen

Wat hij weet te zeggen over een steelpannetje
dat is echt niet te geloven zo raar saai
maar waar dat kun je zelf niet bedenken
wat is het toch vraag ik me af eigenlijk
is het niets maar ik moet toch lachen
het is eigenlijk niets maar toch ook heel veel
misschien en waarom ik dan moet lachen
dat zou ik niet weten om zo’n steelpannetje
(zomaar wat woorden en roeren)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *