taal leren

     Een taalcursus voor iedereen

 

Mensen die een taal leren verschillen.

Sommigen weten nog niets van de taal, maar anderen kennen de taal al een beetje. Sommigen willen vooral nog beter leren schrijven.
Sommigen hebben een hoge opleiding, sommigen hebben bijna geen onderwijs gehad. Sommigen hebben in hun eigen land nooit leren lezen of schrijven.

Je kunt taal leren om verschillende redenen.

Omdat je moet inburgeren in Nederland en het inburgeringsexamen wilt doen.
Omdat je met de mensen wilt communiceren.
Om beter te kunnen spreken met anderen.
Omdat je het nodig hebt voor je werk.
Omdat je beter wilt leren schrijven.
Omdat je moeite hebt met het schrijven.
Omdat je nooit hebt leren lezen en schrijven.
Omdat je  nooit de tijd hebt gehad (goed) Nederlands te leren.
Je wilt Nederlands leren om beter mee te kunnen doen in de samenleving,
voor een opleiding, voor werk.
Of je hebt nog een andere eigen reden om Nederlands te leren.

Voor al die situaties zijn er wel cursussen en is er lesmateriaal.
Samen met de docent kan de cursist kijken wat het beste voor hem of voor haar is,
welke cursus, welke lesmethode.

Voor iedereen op alle niveaus zijn er taalcursussen en lesmethodes.
Er zijn taallessen voor laag-, midden- en hoogopgeleiden.
Er zijn taallessen voor allochtone Nederlanders die hier pas zijn (nieuwkomers) en niet-Nederlandstaligen en voor mensen die hier al jaren zijn (oudkomers).
Er zijn inburgeringscursussen met aandacht voor het leven in Nederland en kennis van de samenleving, en het maken van een portfolio.
Er zijn cursussen gericht op maatschappelijke activering of gericht op werk of een vervolgopleiding.
Er zijn alfabetiseringscursussen.
Er zijn taalcursussen speciaal gericht op het werk (Nederlands op de werkvloer).
Er zijn taalcursussen voor Staatsexamen I of II.

Toetsen
Er zijn begintoetsen of entreetoetsen om te kijken op welk niveau iemand les moet krijgen.
En er zijn eindtoetsen om te kijken welk niveau je hebt gehaald.

(Bij de toetsen gebruiken we het zogenaamde Europese Referentie Kader (ERK). Daarmee wordt de taalvaardigheid gemeten in zes niveaus voor lezen, schrijven, luisteren en spreken. Zie: taalniveaus.)

Klik hier voor een verkorte versie van het ERK.

 

Contact

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.