wat kost het

        Wat kosten de examens en cursussen?

 

Betalen voor de examens

1. Het inburgeringsexamen
Bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kun je centrale examens voor de inburgering doen. Dat kost geld.

De centrale examens
De kosten voor het inburgeringsexamen in juni 2014 waren:
• Het examen Lezen – € 50,-.
• Het examen Luisteren – € 50,-.
• Het examen Schrijven – € 50,-.
• Het examen Spreken – € 60,-.
• Het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij – € 40,-.
• Het examen Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt –  € 100,-.
(Bij elkaar koste het centrale inburgeringsexamen dus € 350,-.)

Als je een examen opnieuw moet doen betaal je hetzelfde bedrag voor het herexamen.

2. Het staatsexamen NT2
Het examen Staatsexamen NT2 kost voor zowel Programma I als voor Programma II € 45,00 per onderdeel.
Voor een volledig examen van vier onderdelen (luisteren, lezen, spreken en schrijven) betaal je dus € 180,00.

Ook voor een herexamen betaal je per onderdeel € 45,00.

Betalen voor een cursus

Ook de cursus die je volgt voor het inburgeringsexamen of het staatsexamen kost geld.
De cursussen kosten meestal veel geld.
Een inburgeringscursus kan tussen € 1400,– tot € 4600,– kosten.
Een cursus voor het staatsexamen NT2 kan € 1200,– of meer kosten.


Wie betaalt?

Zelf betalen
Vanaf 1 januari 2013 moet iedereen die moet inburgeren zijn inburgeringscursus en het inburgeringsexamen zelf betalen.
Je moet ook zelf een inburgeringscursus zoeken om je voor te bereiden op het examen.
Dat is de nieuwe regeling die geldt vanaf 1 januari 2013.

De gemeente regelt dus vanaf januari 2013 geen nieuwe inburgeringscursussen meer.
En ook betaalt de gemeente niet meer voor nieuwe cursussen voor het inburgeringsexamen.

Omdat een cursus voor het inburgeringsexamen of het Staatsexamen NT2 best duur is kun je bij het DUO geld lenen voor de cursus.

Cursus begonnen voor 1 januari 2013
Voor mensen die voor 1 januari 2013 met een inburgeringscursus zijn begonnen blijft de gemeente wel de cursus betalen.
In dat geval gelden gewoon de afspraken die staan in het contract van de cursist.

 

Geld lenen

Een inburgeringscursus of een cursus voor het staatsexamen NT2 kost veel geld.
Niet iedereen heeft dat geld. Daarom is het mogelijk om bij de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) geld te lenen.

Je kunt bij de DUO geld lenen voor een cursus voor het inburgeringsexamen of voor het staatsexamen NT2.
Je kunt geld lenen voor alleen de cursus of voor de cursus + het examen.

Als je een lening wilt voor een cursus, moet je een cursus volgen bij een officieel erkende instelling.

Als je een lening hebt gekregen dan moet je de facturen van de cursus opsturen naar de DUO.

De lening moet je later terugbetalen. Over de lening moet je een rente betalen van 0,6% in 2013.

 

Als je meer wilt weten over het lenen van geld voor een inburgeringscursus kijk dan op de website van de DUO.

 

Inburgeren via een opleiding aan een Nederlandse school

Voortgezet of middelbaar onderwijs
Met een opleiding aan een Nederlandse school voor vmbo, havo of vwo kun je vrijstelling krijgen voor het inburgeringsexamen.
Scholen vragen per jaar een bijdrage van  ± 150 tot ± 400 euro.

Een beroepsopleiding
Je kunt ook inburgeren via een beroepsopleiding met extra taal. Je leert dan voor een beroep en leert daarbij de taal.
• Je kunt een beroepsopleiding doen als een volledige dagopleiding.
De kosten voor een volledige dagopleiding kunnen dan per jaar rond de € 1013,– zijn (BOL).
• En je kunt een beroepsopleiding doen in deeltijd (bijvoorbeeld in avonden of één of twee dagen in de week).
De kosten voor een deeltijdopleiding zijn lager: € 210,– per jaar bijvoorbeeld.

Als je inburgert via een beroepsopleiding en jonger bent dan 30 jaar kun je studiefinanciering aanvragen bij de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Hoger onderwijs
Of je kunt ook een opleiding volgen aan een hbo-instelling of een universiteit of hogeschool.
Je moet dan collegegeld betalen. (Dat was in 2011 – 2012 € 1771,00 voor een volledige opleiding.) Als je jonger bent dan 30 jaar kun je studiefinanciering aanvragen bij de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)

 

Om te reageren

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *